baner final

          Uprzejmie informujemy, że do dnia 15.07.2016r. należy składać do DWZ  zgłoszenia nauczycieli akademickich na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 r. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej. Podstawą ubiegania się o wyjazd i otrzymania stypendium Erasmus+ jest aktualna umowa bilateralna z uczelnią zagraniczną.

          Przed złożeniem zgłoszenia należy sprawdzić u koordynatora danej umowy na wydziale, czy w umowie bilateralnej, w ramach której planowany jest wyjazd przewidziana jest wymiana kadry akademickiej. Zgłoszenie oprócz zgody dziekana musi posiadać również akceptację koordynatora wydziałowego danej umowy.  
          Minimalna długość pobytu w ramach  programu Erasmus+ to 4 dni, w tym 2 dni przeznaczone na podróż, a maksymalna to 10 dni, w tym 2 dni na podróż. Kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy będą traktowane priorytetowo. Wyjazd należy zrealizować w okresie od 01.10.2016 r. do 15.09.2017 r. Jeżeli pracownik planuje więcej wyjazdów niż jeden bardzo proszę o wskazanie wyjazdu priorytetowego.
          Proszę o składanie zgłoszeń do DWZ (C-1, pok 109, I piętro) w w/w terminie. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględniane przy kwalifikacji pracowników na wyjazd.        
          W razie pytań proszę kontaktować się z p.Martą Włodarczyk tel. 32-57.                                  
          W załączeniu formularz zgłoszenia nauczyciela akademickiego.