baner final

          Szanowni Państwo,

          Jest nam niezmiernie miło, że możemy ogłosić wyniki konkursu na najlepszą koncepcję pracy magisterskiej organizowanym przez Sanitec Koło oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na konkurs została zgłoszona praca p. Karoliny Kaczmarczyk zatytułowana „Samoszkliwne tworzywo szklano-krystaliczne do wytwarzania wyrobów sanitarnych w temperaturze 1180-1220°C”, której promotorem jest dr inż. Janusz Partyka.

          Koncepcja pracy opiera się na opracowaniu składu tworzyw z układu SiO2-Al2O3-K2O-Na2O-CaO-MgO-BaO-ZnO tak, aby w założonej temperaturze miały one odpowiednią lepkość uniemożliwiającą deformację podczas wypalania. Zastosowana temperatura wypalania ma być wystarczająca, aby finalnie otrzymać tworzywo o gładkiej powierzchni oraz polikrystalicznej mikrostrukturze. Tego typu tworzywa szklano-krystaliczne odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie, podwyższoną twardością oraz zwiększoną odpornością chemiczną, co wynika z obecności wtrąceń krystalicznych w szklistej osnowie. Uzyskane materiały mogą być wykorzystane do produkcji nowego rodzaju wyrobów sanitarnych umożliwiając wyeliminowanie procesu szkliwienia, co prowadzi do uniknięcia problemów z odpowiednim doborem, kompatybilnego z podłożem i trwałego szkliwa,  a tym samym będzie korzystne ze względów ekonomicznych.

          Komisja Konkursowa w składzie: Bernadetta Kusior – Sanitec Koło, Jarosław Kusior – Sanitec Koło, Justyna Zborowska – Sanitec Koło, Paweł Pasierb – WIMiC AGH, Manuela Reben – WIMiC AGH oraz Mirosław Bućko – WIMiC AGH, po zapoznaniu się z koncepcją pracy postanowiła nagrodzić ją zgodnie z regulaminem konkursu. W uzasadnieniu Komisja podkreślała nowatorskość czy wręcz rewolucyjność podejścia do materiałów mogących mieć zastosowanie w ceramice sanitarnej. W zgodnej opinii członków Komisji koncepcja wychodzi poza utarte schematy materiałowe i technologiczne i może znaleźć praktyczne zastosowanie w produkcji nowej generacji materiałów.

          Pani Karolinie Kaczmarczyk bardzo serdecznie gratulujemy!