baner final

          Na zaproszenie Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dra hab. Pawła Kuleszy delegacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - w składzie: Dziekan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prodziekan dr hab. inż. Robert Filipek oraz prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – gościła w poniedziałek 22 lutego br. na Uniwersytecie.


          Odbyło się wspólne seminarium, na którym zostały wygłoszone 3 referaty. Pierwszy o ofercie naukowo-dydaktycznej przedstawił Prodziekan Robert Filipek, drugi o nowych materiałach ceramicznych i ich technologiach - Dziekan Jerzy Lis, trzeci o współpracy naukowo-dydaktycznej między ABO University w Finlandii, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Andrzej Lewenstam.
          Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na temat możliwości współpracy między ośrodkami. Jedną ze wspólnych inicjatyw wydziałów jest organizacja Międzynarodowej Polsko-Fińskiej Szkoły Doktorantów, której głównym promotorem jest profesor Andrzej Lewenstam. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się rozwijać korzystanie dla naszych ośrodków.