baner final

Na ostatnie posiedzenie Rady Wydziału, tj. 22 stycznia br., zostały zaproszone osoby, które z końcem roku zakończyły pracę na naszym Wydziale w związku z przejściem na emeryturę.

 

Wręczając kwiaty Dziekan Wydziału prof. Jerzy Lis podziękował za współpracę Pani Doktor Elżbiecie Brylskiej, Panu Profesorowi Kazimierzowi Przybylskiemu oraz Panu Profesorowi Andrzejowi Bobrowskiemu.