baner final

 Z przyjemnością informujemy, iż 30 października br. została zawarta umowa o współpracy z Zakładami Ceramicznymi ?Bolesławiec?. Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Prezesa Zakładów Ceramicznych ?BOLESŁAWIEC? Sp. z o.o. Pana Karola Stasika, a ze strony Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przez Dziekana prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa.

W ramach podpisanej umowy strony będą wspólnie realizować przedsięwzięcia badawczo rozwojowe i wspólnie prezentować efekty tych prac. Ponadto Wydział IMiC zobowiązał się do kształcenia specjalistów zgodnie z aktualnymi potrzebami przemysłu ceramicznego.