baner final

przejmie informujemy, iż na wniosek Dziekana Wydziału Budownictwa ? prof. dr hab. Stefanii Grzeszczyk Senat Politechniki Opolskiej zdecydował o uhonorowaniu prof. dra hab. inż. Wiesława Kurdowskiego tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej.

Uroczystość odbyła się 8 października br. w Auli Zespołu Dydaktycznego ?Łącznik? Politechniki Opolskiej

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.