baner wydzialu

 Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Andrzej Bobrowski został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie 12 października. Nagrodę wręczyła Minister Nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!