baner final

16 września 2015 w siedzibie WIMiC odbyło się spotkanie, będące realizacją porozumienia o współpracy zawartego w ubiegłym roku. Gośćmi Wydziału byli naukowcy z instytutów badawczych (m. in. Prof. Jae-Ho Jeon szef Nano-functional Materials Research Laboratory w Korea Institute of Materials Science), Prof. Kyoon Choi, dyrektor Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology oraz Dr Ho-Yong Lee, szef naukowy firmy Ceracomp. Wydział reprezentowali: Dziekan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prodziekan dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH, Kierownicy Katedr: prof. dr hab. inż. Marta Radecka i dr hab. inż. Mirosław Bućko. Trzecią stroną porozumienia jest Polskie Towarzystwo Ceramiczne, które reprezentował  dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. AGH.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania Wydziału Gościom oraz omówienia współpracy w ramach planowanych projektów badawczych. Pierwszym efektem nawiązanej współpracy, był ?The First Polish-Korean Joint Workshop on Advanced Ceramics?, który odbył się jako impreza satelitarna X Konferencji PTCer, 19 września w Zakopanem. Uzgodniono, że spotkanie tego typu będzie odbywać się corocznie, naprzemiennie w Polsce i Korei.