baner final

Od 30 sierpnia do 3 września 2015 roku, w niedawno otwartym Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się 27th European Conference on Biomaterials ESB2015 - prestiżowa, międzynarodowa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, podczas której naukowcy i inżynierowie z różnych dziedzin poruszali bieżące problemy dotyczące najnowszych badań w dziedzinie biomateriałów.

Konferencja ESB2015 zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, przy współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Komitetowi Organizacyjnemu przewodził prof. Jan Chłopek (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Kierownik Katedry Biomateriałów WIMiC, AGH) oraz prof. Elżbieta Pamuła. W konferencji udział wzięło blisko 1000 osób, z czego znakomitą większość stanowili goście zagraniczni ze wszystkich kontynentów. Wśród zaproszonych wykładowców plenarnych wymienić można takie sławy jak prof. Maria Siemionow, która dokonała pierwszego udanego przeszczepu twarzy w Stanach Zjednoczonych, czy uhonorowany wieloma nagrodami Przewodniczący International College of Fellows of Biomaterials Science and Engineering, prof. Joachim Kohn. Łącznie przedstawionych zostało 8 wykładów plenarnych, 16 Keynotów, 277 prezentacji ustnych, 38 prezentacji Rapid Fire oraz 534 postery. Program konferencji obejmował 58 sesji tematycznych związanych między innymi z nowoczesnymi materiałami implantacyjnymi, w tym biomateriałami inteligentnymi i o właściwościach antybakteryjnych, inżynierią tkankową, medycyną regeneracyjną, systemami dostarczania leków, nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie terapii nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, chorób serca i układu krążenia, czy z wykorzystania komórek macierzystych. Dodatkowo konferencji towarzyszyły sesje specjalne, podczas których poruszane były zagadnienia komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z przemysłem, przedsiębiorczości młodych naukowców, czy edukacji w dziedzinie biomateriałów.

Dla uczestników konferencji zorganizowano również bogaty program kulturalny, m.in. koncert muzyki klasycznej w Bazylice Mariackiej, uroczystą kolację dla wykładowców i przewodniczących sesji w Muzeum Narodowym w Sukiennicach oraz Gala Dinner w Kopalni Soli w Wieliczce.

Więcej informacji: www.esb2015.org

Galeria zdjęć

Relacja z konferencji