baner final

We czwartek 27 sierpnia br. została podpisana umowa o współpracy między Narodowym Uniwersytetem Lotnictwa i Badań Kosmicznych w Samarze, Rosja a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Umowa została podpisana w czasie wizyty Dziekana Wydziału prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa na zaproszenie Uniwersytetu.

Uniwersytet w Samarze jest czołowym uniwersytetem technicznym w Rosji posiadającym miano narodowy i prowadzącym badania w zakresie technologii dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Umowa, która została zawarta stanowi początek współpracy w zakresie materiałów ceramicznych zarówno do zastosowań specjalnych, jak i tradycyjnych. Przewiduje się wymianę studentów, kadry naukowej, a także wspólne prace badawcze.