wimic agh

W czasie pobytu delegacji Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Bolesławieckim Święcie Ceramiki została podpisana umowa o współpracy między Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego ?Ceramika Artystyczna? w Bolesławcu a WIMiC AGH.

Umowę podpisali ze strony zakładu Pani Helena Smoleńska ? Prezes Zarządu, Pani Irena Jachowicz-Wróblewska ? Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Produkcyjnych oraz Pan mgr inż. Grzegorz Szandrowski ? Członek Zarządu ? Główny Technolog, natomiast ze strony Wydziału: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis ? Dziekan WIMiC i Dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH ? Kierownik Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych.

Umowa ta jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy między stronami, zarówno w zakresie kształcenia, jak i badań naukowych. W umowie w szczególny sposób zakład będzie się opiekował kierunkiem Ceramika.