baner final

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA JEST OBOWIĄZKOWA -  https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/

Jeśli osoba nie dokona rejestracji w systemie elektronicznym nie może być brana pod uwagę przy rekrutacji na studia doktoranckie.

Bardzo proszę uważnie wypełniać dane osobowe. Jeśli mają Państwo możliwość zeskanowania zdjęcia, proszę je załączyć.

Dokumenty w białych, nieopisanych, wiązanych teczkach proszę składać w pokoju 0.27 , pawilon B8 w godzinach 9:00- 14:30  do dnia 15 września ? II termin rekrutacji.