baner final

W piątek 29 maja br. odbyło się seminarium pt. ?Oferta współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH dla firm w perspektywie Inteligentnych Specjalizacji oraz Horyzontu 2020?, organizowanym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Centrum Transferu Technologii AGH.

Głównym celem spotkania była dyskusja i przedstawienie możliwości współpracy Przemysłu z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w ramach możliwości jakie niosą fundusze strukturalne, a w szczególności programy Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020. Goście mogli zapoznać się z ofertą badawczą i infrastrukturą WIMiC.