baner final

 We czwartek 28 maja br. odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Na posiedzeniu wykład nt. ?Tworzyw ceramicznych i ich technologii ? tradycja i nowoczesność? wygłosił prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Referat miał na celu przybliżyć tworzywa ceramiczne i technologie ich produkcji jako jeden z istotnych działów nauki i przemysłu w Polsce. Po wykładzie odbyła się dyskusja.