baner final

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH wraz z Polskim Towarzystwem Ceramicznym i Powder & Ceramics Division of Korea Institute of Materials Science podpisały porozumienie o współpracy, której pierwszym owocem będzie zorganizowany 19 września 2015 ?The first Polish-Korean joint workshop on advanced ceramics?. Wydarzenie to będzie towarzyszyło obradom X-tej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego w Zakopanem. Jego program przedstawia się następująco:

The First Polish-Korean Joint Workshop on Advanced Ceramics

Functional Ceramics

1.Jungho RYU: Ubiquitous Magneto-Mechano-Electric Generator

2.Ho-Yong LEE: Current Status and Future Prospects of High Performance Piezoelectric Single Crystals: "Lead-based" and "Lead-free"

3.Jae-Ho JEON: Lead-free Piezoelectric Ceramics (Hydrothermal Synthesis or Texturing Process)

4.Dionizy CZEKAJ: Electric properties of BiFeO3-modified Bi4Ti3O12 ceramics

5.Marta RADECKA: Nanopowders of  TiO2 for gas sensors

6.Krzysztof WOJCIECHOWSKI: Thermoelectric materials for direct conversion  of heat into electrical power

Structural Ceramics

7.Kyoon CHOI: Improvement of Uniformity in SiC-CVD Process by Computational Fluid Dynamics

8.Young-Jo PARK: Sintering of Transparent Y2O3 Ceramics Using Graphite Heater Vacuum Furnace

9.Tomasz BRYLEWSKI: Transparent yttrium oxide ceramics for application in optical isolators

10.Jerzy LIS: Sintering and properties of MAX prepared with powders achieved by SHS method

11.Mirosław M. BUĆKO:      Preparation and mechanical properties of gamma-alon based composites with nitride inclusions