baner final

Od 25 do 30 stycznia br. odbyła się 39. Międzynarodowa Konferencja ICACC (International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites) w Daytona Beach na Florydzie.

Jest to jedno z najważniejszych światowych spotkań naukowców i przedstawicieli przemysłu ceramicznego w zakresie nowoczesnych materiałów i kompozytów oraz technologii ich wytwarzania. Konferencja organizowana jest corocznie przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne (The American Ceramic Society). W konferencji uczestniczyło ponad 1200 osób.

Podczas obrad prezentowane są najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie ceramiki. W konferencji aktywnie uczestniczyła reprezentacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: Dziekan prof. Jerzy Lis, dr hab. inż. Dariusz Kata oraz dr inż. Leszek Chlubny.

W dowód uznania i docenienia za wkład w sukces i powodzenie konferencji nagrodę od komitetu  organizacyjnego otrzymał Dziekan WIMiC prof. Jerzy Lis.