baner final

15 grudnia 2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się VII Forum Nowej Gospodarki. Tematem przewodnim spotkania były uwarunkowania rozwoju polskich ?inteligentnych miast?.

Uczestnicy Forum ? przedstawiciele samorządu terytorialnego, biznesu i nauki zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem inteligentnych rozwiązań miejskich ? zapoznali się z rekomendacjami niezbędnych działań, by polskie miasta, firmy i uczelnie w pełni wykorzystały otwierające się możliwości.

Obrady VII FNG, podzielone były na cztery sesje tematyczne, które koncentrowały się m.in. wokół następujących pytań: Jak wykorzystać technologie, by podnieść jakość życia mieszkańców, wspierać rozwój gospodarczy i poprawiać efektywność zarządzania miastem? Jak włączyć mieszkańców w życie miasta? Jak budować polskie inteligentne miasto? Jak rozwijać miasto przyszłości ? tutaj moderatorem sesji był prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes ? nauka ? administracja, wspierającej rozwój ?nowej gospodarki? w Polsce. Forum jest miejscem publicznej debaty służącej określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym.