baner final

W piątek 21 listopada br. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki gościliśmy przedstawicieli z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz w Niemczech. Pan Profesor Lothar Kroll oraz Pani Doktor Isabella Roth spotkali się z Dziekanem WIMiC, prof. Jerzym Lisem. W spotkaniu uczestniczył również prof. Jan Wasylak, Kierownik Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, który koordynuje współpracę.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej. W najbliższej przyszłości przewiduje się wymianę studentów w ramach programu Erasmus.

Prof. Lothar Kroll jest dyrektorem Zakładu Lekkich Konstrukcji i Technologii Polimerów. Dr Isabelle Roth jest kierownikiem w zespole badań w obszarze chemii polimerów.