baner final

19 listopada br. mieliśmy zaszczyt gościć na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki pana Profesora Manuela Ricardo Ibarrę, Dyrektora Aragońskiego Instytutu Nanotechnologii przy Uniwersytecie w Saragossie.

Pan Profesor spotkał się z Dziekanem Wydziału, prof. Jerzym Lisem. Tematem rozmowy było nawiązanie współpracy w zakresie naukowo-badawczej.

W spotkaniu uczestniczył również pan Profesor Czesław Kapusta, Kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pan Profesor Manuel Ricardo Ibarra Garcia specjalizuje się w fizyce ciała stałego. Jest autorem ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych oraz wielu patentów. W 2008 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.