baner final

W dniach 6 ? 9 listopada br. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyły się ?Dni Hoborskiego? organizowane wspólnie przez Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Celem organizacji ?Dni Hoborskiego? było przybliżenie problemów związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych w obecnym szkolnictwie średnim i wyższym oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

W ramach wydarzenia odbyła się konferencja pt. ?Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach technicznych?. Jednym z uczestników panelu był Dziekan WIMiC prof. Jerzy Lis, który opowiedział o projekcie ?Fabryka Inżynierów?, realizowanym na Uczelni (w ramach programu POKL) dla podniesienia i dostosowania oferty dydaktycznej dla potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy.

Po konferencji odbył się koncert, który był uczczeniem pamięci Antoniego Hoborskiego wybitnego polskiego matematyka, profesora, pierwszego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (1920-1922), dziekana Wydziału Górniczego AGH. Koncert uświetniły swoją obecnością: chór ?Lege Artis?, Orkiestra Reprezentacyjna AGH oraz zespół pieśni słowiańskiej ?Prasłowianki?.