baner final

Z ogromną radością informujemy, iż Kapituła Nagrody Naukowej ?Marii Curie? Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznała za rok 2013 nagrodę naukową ?Marii Curie Prize? dla zespołu:

Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska

Dr Anna Belcarz

Mgr inż. Zofia Paszkiewicz

za badania w zakresie ?Hydroksyapatytowo-polimerowy biomateriał implantacyjny nowej generacji opracowany dla medycyny regeneracyjnej?

Nagroda Naukowa ?Marii Curie? jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się: oryginalne opublikowane prace naukowe (lub cykl prac), istotne dla dalszego rozwoju danej dyscypliny (lub wyróżniające się w danej dyscyplinie), monografie naukowe, patenty (wynalazki, rozwiązania technologiczne itp.), nowe metody badań.

Serdecznie gratulujemy!