baner final

Od trzeciego do szóstego września br. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH odbywa się czwarte polsko-japońskie seminarium organizowane wspólnie z Uniwersytetem Hokkaido. Uroczystość otworzył Profesor Dariusz Kata. Uczestników konferencji powitał reprezentant delegacji japońskiej Profesor Kiyotaka Matsuura oraz dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Profesor Jerzy Lis.

Seminarium to jest okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń naukowych i kontaktów oraz do zachęcania studentów do studiowania na obydwu uczelniach w ramach podwójnego dyplomu. W organizację konferencji zaangażowane są cztery wydziały AGH: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.