baner final

Od 23 do 27 czerwca br. odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja polsko-wietnamska ?Scientific ?Research Cooperation between Vietnam and Poland?, której organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki również włączył się w organizację konferencji.

Konferencja miała na celu rozwój współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską a Wietnamem, także podsumowanie dotychczasowych wspólnych projektów i inicjatyw. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ambasady Wietnamu w Polsce, Wietnamskiej Akademii Nauk, Hanoi University of Mining and Geology, Fairfield Vietnam, Vietnam Steel Corporation.

W ramach konferencji odbyły się sesje naukowe, jedną z nich prowadził Dziekan WIMIC prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Referat zaprezentowali także przedstawiciele z Zakładów Magnezytowych ?Ropczyce? S.A. ? Józef Siwiec, Marian Darłak, Jerzy Gdula oraz Wiesław Zelik.

Mamy nadzieję, że kontakty między uczelniami a instytucjami zaowocują dalszą współpracą.