baner final

11 czerwca bieżącego roku nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy stałej i pokazów ręcznego formowania szkła w Centrum Szkła i Ceramiki przy Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie.

Zgodnie z umową współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Instytutem Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki współuczestniczy w organizacji Centrum Szkła i Ceramiki. Planujemy wspólnie prowadzenie zajęć dydaktycznych, staży studenckich oraz działalność badawczo-artystyczną zwłaszcza związaną z kierunkiem ceramika.

W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu, w tym Dyrektor Oddziału w Krakowie dr inż. Henryk Szeląg, zastępca Dyrektora Oddziału dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz Dyrektor Centrali Instytutu dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB, pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, w tym Dziekan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy - Przewodniczący Rady naukowej Instytutu, dr hab. inż. Manuela Reben.