baner final

Z radością informujemy, iż studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zdobyły II i III miejsce w sekcjach tematycznych w konkursie referatów organizowanym w ramach 51. Konferencji Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego.

Pani Jolanta Sroka studentka I roku drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, zajęła drugie miejsce z tematem ?Redukcja jonów platyny w układach zawierających związki polisiloksanowe ? opracowanie metody i kontroli redukcji?. Pani Eliza Rusak, studiująca na kierunku Technologia Chemiczna na III roku pierwszego stopnia, zdobyła trzecie miejsce z tematem ?Wpływ koncentracji jonu Pr3+ na stabilność termiczną oraz współczynnik załamania światła szkieł z układu TeO2-WO3-PbO-Lu2O3?.

Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.