baner final

IX Międzynarodowa Konferencja ICPMAT2014
(9th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials)

W dniach 14-18 września 2014 roku, odbędzie się międzynarodowa konferencja pod patronatem naukowym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Konferencja będzie skupiona wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką badań właściwości oraz wykorzystania nowoczesnych materiałów inżynierskich.