baner final

W dniu 25 marca 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Producentów Cementu w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fundacji za najlepsze prace dyplomowe poświęcone tematyce technologii materiałów budowlanych. Jury w składzie prof. Wiesław Kurdowski (prezes Fundacji Cement, Wapno, Beton), Jarosław Kwaśniak (firma Bruk ? Bet) oraz prof. Zdzisława Owsiak (przedstawiciel KILiW PAN) przyznało trzy nagrody. Uroczystości przewodniczył prof. Jacek Śliwiński, przewodniczący Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN.

Laureaci I i III nagrody to absolwenci Katedry Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC pan mgr inż. Krzyszłof Zdziebło (za pracę magisterską pt. ?Wpływ dodatku gipsu dwuwodnego na proces tworzenia się uwodnionych krzemianów wapnia podczas obróbki hydrotermalnej betonu komórkowego? wykonaną pod opieką prof. Jana Małolepszego) oraz pani mgr inż. Ewa Kapeluszna (za pracę pt. ?Wpływ regulatora czasu wiązania na właściwości cementu? wykonaną pod opieką dr. Łukasza Kotwicy). Pani Ewa Kapeluszna jest obecnie doktorantką w na Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych.  II nagrodę otrzymał pan mgr inż. Mariusz Wecheć z Politechniki Krakowskiej (za pracę magisterską pt. Ilościowa charakterystyka autogenicznego zaleczania betonów z proszków reaktywnych dojrzewających w różnych warunkach hydrotermalnych? wykonaną pod opieką dr. Tomasza Zdeba).S

erdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów.