baner final

 W poniedziałek (17 marca br.) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odwiedzili studenci z Mansfield College University of Oxford. Gości przywitał Dziekan WIMiC prof. Jerzy Lis. Na spotkaniu powitalnym prezentacje na temat wydziału przedstawił Prodziekan dr hab. inż. Robert Filipek.

Goście mieli okazję zwiedzić zaplecze naukowo-badawcze na naszym Wydziale oraz spotkać się ze studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, z którymi wymienili spostrzeżenia na temat przebiegu studiów oraz możliwości badawczych w swoich placówkach.

Podczas tygodniowego pobytu w Polsce studenci z Anglii zapoznają się także z funkcjonowaniem kilku zakładów przemysłowych. W planie mają również wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce oraz Zamku na Wawelu.