baner final

 W ubiegły czwartek, tj. 13 marca br., dobiegł końca projekt Fabryka Inżynierów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten, ściśle dydaktyczny, poświęcony był przede wszystkim podnoszeniu jakości kształcenia na uczelniach wyższych.

W swoich 7 merytorycznych zadaniach miał na celu urozmaicenie i podniesienie jakości, dostosowanie ścieżek dydaktycznych na poszczególnych wydziałach, jak również podniesienie kwalifikacji kadry naukowej poprzez staże przemysłowe, krajowe i zagraniczne. W ramach projektu studenci mieli możliwość skorzystania z m.in.  obozów badawczych (na kierunku humanistycznym), wizyt studyjnych (na wydziale górniczym) oraz szeregu programów, podręczników, skryptów i aparatury, która została zakupiona bądź wytworzona w ramach trwania realizacji projektu. Projekt miał także na celu integrację środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, ponieważ praktycznie były w niego zaangażowane wszystkie wydziały. Kierownikiem projektu był prof. Jerzy Lis.

W ramach Fabryki Inżynierów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki powstał zupełnie nowy, unikatowy makrokierunek Ceramika, który w zeszłym roku zgodnie z ustawą o Szkolnictwie Wyższym został przekwalifikowany na kierunek Ceramika. Jak mówi koordynator projektu pani Monika Korbiel: ?Ten kierunek został w całości przygotowany i opracowany w ramach projektu. Samodzielna kadra wydziału wzięła na swoje barki przygotowanie nowego kierunku i to się udało?. Ramy czasowe projektu trwały od maja 2009 roku do kwietnia 2014. W zasadzie wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.