baner final

wa dni temu, tj. 12 marca br., Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odwiedził prof. Makoto Takafuji, asystent prorektora do spraw współpracy z zagranicą z Uniwersytetu Kumamoto w Japonii. Pan prof. Takafuji spotkał się z Dziekanem Wydziału, prof. Jerzym Lisem. Tematem rozmowy było nawiązanie relacji naukowych w dziedzinie inżynierii materiałowej. W ramach współpracy planowana jest także wymiana studentów oraz wspólny program studiów.

Podczas pobytu w Polsce pan prof. Makoto Takafuji na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział w Krakowie zaprezentował wykład pt. ?Development of Core-Shell Hybrid Microspheres?.