baner final

We czwartek, 20 lutego 2014 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konferencji Naukowo-Technicznej ?Dni Betonu?. Rada Programowa potwierdziła, iż ósma edycja konferencji ?Dni Betonu? odbędzie się w Wiśle od 13 do 15 października 2014 r. Posiedzenie zostało otwarte przez Prezesa Stowarzyszenia Producentów Cementu pana Andrzeja Ptaka, Dziekana WIMiC prof. Jerzego Lisa oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Jana Deję.

?Dni Betonu? to największa krajowa konferencja w obszarze materiałów budowlanych, w szczególności technologii betonu. Ostatnia edycja Konferencji w roku 2012 zgromadziła 775 osób.

Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Producentów Cementu Andrzeja Ptaka składa się z 28 osób reprezentujących świat nauki i kadrę zarządzającą największymi firmami z obszaru polskiego budownictwa betonowego.

Więcej informacji o konferencji tutaj.