baner final

 ?Nowoczesne bioceramiczne preparaty implantacyjne mogą być wykorzystywane w medycynie jako materiały służące do wypełniania ubytków kostnych. Opracowaniem takich właśnie biomateriałów ceramicznych zajmuje się zespół badawczy pod kierownictwem prof. Anna Ślósarczyk.

Naukowcom udało się w ciągu ostatnich trzech lat opracować, wytworzyć i przebadać 28 preparatów kościozastępczych w postaci cementów kostnych o korzystnych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych.?

Dziennik Gazeta Prawna, 14-16 lutego 2014, nr 31

Zapraszamy do dalszej lektury tutaj.