baner final

W środę 29 stycznia 2014 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w auli 010 w budynku B8 odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne ze studentami kierunku zamawianego Technologia chemiczna.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych dr hab. inż. Paweł Pasierb prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich podsumował dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu 4.1.2 PO KL pt. ?Chemik technolog ? inżynier z przyszłością?. Następnie głos zabrał dr hab. inż. Robert Filipek prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, który omówił ofertę skierowaną dla studentów kierunku zamawianego Technologia Chemiczna na WIMiC w ramach projektu ?Chemik Technolog ? Inżynier z przyszłością?. Po części prezentacyjnej studenci zadawali pytania szczegółowe oraz dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi realizacji projektu.