baner final

Serdecznie zapraszamy na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 6 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 010B w budynku B8.

Dr Bartosz Handke, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, WIMiC AGH, wygłosi wykład:

„Nowe możliwości pomiarowe Wydziałowej Pracowni Dyfrakcji i Fluorescencji Rentgenowskiej”.

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.