baner final

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. z wizytą na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki pojawili się: przedstawiciel Uniwersytetu Technicznego z Wiednia, tamtejszy Wydział Budownictwa reprezentował Dziekan Prof. Josef Eberhardsteiner, dyrektorzy zarządzający z firmy Smart Minerals dr Susanne Gmainer oraz dr Stefan Krispel, dr Johannes Horvath z firmy Lafarge Austria oraz Felix Friembichler ? dyrektor Austriackiego Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Ze strony naszego Wydziału w spotkaniu uczestniczyli Prodziekan dr hab. inż. Robert Filipek, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych prof. Jan Deja, dr inż. Waldemar Pichór oraz dr inż. Radosław Mróz.

Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy naukowej oraz dydaktycznej Uniwersytetu Technicznego z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Prezentacji na temat uczelni dokonał Prodziekan dr hab. inż. Robert Filipek. Prof. Jan Deja przedstawił informację dotyczącą możliwości badawczych w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych. Ze strony gości wystąpił Dziekan prof. Josef Eberhardsteiner. Obie strony wyraziły chęć podjęcia współpracy.