baner final

W dniach 7 i 8 listopada 2013 roku w Centrum Ceramiki odbyło się Forum Nowej Gospodarki. Było to już piąte spotkanie zainicjowane, po raz pierwszy w 2011 roku, przez województwo małopolskie i śląskie, przedstawicieli uczelni wyższych, biznesu oraz polityki.

Konferencja poświęcona była gospodarczym i społecznym konsekwencjom rozwoju przemysłowych technologii, ale także rozwojowi lokalnych specjalizacji. Wiodącym motywem Forum było wspieranie innowacyjności w pespektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

?Potrzeba współpracy w trójkącie biznes-nauka-administracja jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju zarówno regionów, jak i całej Polski. Celem Forum jest przede wszystkim pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki oraz dyskusja nad priorytetami ekonomicznego rozwoju kraju w latach 2014-2020.? ? prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W Forum uczestniczyli m.in.: prof. Tadeusz Słomka (Rektor AGH), prof. Jerzy Lis (Dziekan WIMiC AGH), Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), Jerzy Miller (Wojewoda Małopolski), dr Sławomir Kopeć (Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki).