baner final

Bardzo miło nam poinformować, że 16 października 2013 r. zostało podpisane porozumienie między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a Wileńskim Uniwersytetem Technicznym, którego przedstawicieli mieliśmy przyjemność gościć w ostatnich dniach na naszym Wydziale.

Obie strony wyraziły zgodę i wolę na ustanowienie współpracy naukowo-badawczej, zarówno na szczeblu uczelnianym, jak i wydziałowym. Wspólne działania dotyczyć będą organizacji procesu nauczania, w tym wymiany studentów w ramach programu Erasmus oraz pracowników, inicjowania i rozwijania współpracy mającej na celu realizację wspólnych projektów badawczych.