baner final

11 października tego roku o godz. 12 odbyło się FORUM WYDZIAŁ-PRZEMYSŁ organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Forum to jest spotkaniem prezesów i dyrektorów firm współpracujących z Wydziałem. Na obradach, które tradycyjnie odbywają się po inauguracji nowego roku akademickiego, dyskutowane są kwestie wspólnego działania w zakresie dydaktyki i nauki. Tematem wiodącym w tym roku było wspólne działanie dla innowacyjnych technologii. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili dr Hubert Jaeger, dr Marian Darłak oraz prof. Jan Małolepszy. Kolejno odbyła się debata w toku, której zabrali głos zaproszeni goście.

Drugim ważnym wydarzeniem w tym dniu było otwarcie zmodernizowanej przez firmę SGL Carbon amfiteatralnej sali wykładowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W ceremonii przecięcia wstęgi udział wzięli: Rektor prof. Tadeusz Słomka, Dziekan prof. Jerzy Lis, dr Hubert Jaeger ? Dyrektor Technology & Innovation SGL Group, prof. Jan Chłopek, dyrektor SGL Andrzej Hotloś, prof. Stanisław Błażewicz.

Jak wspomniał w przemówieniu Dr Hubert Jaeger, Dyrektor Technology & Innovation SGL Group: ?Współpracując ze znaną w świecie uczelnią - AGH w Krakowie chcemy intensywnie rozwijać nowe produkty i doskonalić procesy wytwarzania i równocześnie kształcić przyszłą generację naukowców i inżynierów?.

Prof. Jerzy Lis, Dziekan WIMiC: ?Budowanie poziomu i prestiżu Wydziału jako silnego ośrodka akademickiego to zadanie nie tylko dla władz i pracowników WIMiC, ale także dla partnerów z przemysłu. Takie wsparcie stwarza nowe możliwości poszerzenia oferty dydaktycznej i badawczej oraz znacznego podniesienia poziomu kształcenia. Jesteśmy szczególnie dumni ze wspólnej inicjatywy stworzenia Międzynarodowego Centrum Materiałów Węglowych. SGL Carbon to wspaniały partner dla współpracy między przemysłem a uczelnią.?