baner final

W piątek 11 października 2013 roku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Auli Centrum Ceramiki od pochodu Władz: pana Prorektora ds. Nauki prof. Zbigniewa Kąkola, pana Dziekana prof. Jerzego Lisa, pana Prodziekana prof. Włodzimierza Mozgawy, pana Prodziekana dr hab. inż. Roberta Filipka, pana Prodziekana dr hab. inż. Pawła Pasierba oraz Panów Dziekanów i Prodziekanów z innych wydziałów AGH.

Po przywitaniu studentów oraz przybyłych gości przez pana Dziekana prof. Jerzego Lisa przemówienie wygłosił Prorektor prof. Zbigniew Kąkol. Podsumowania całego ubiegłego roku dokonał pan Dziekan prof. Jerzy Lis. Pan Dziekan wspomniał również o zadaniach, w obszarze podnoszenia jakości kształcenia, poziomu naukowego, modernizacji infrastruktury wydziału oraz rozszerzenia współpracy wydziału z przemysłem, które udało się zrealizować. Przemówienie zakończył życzeniami:

?Szanowni Państwo,

Na koniec wystąpienia chciałbym złożyć życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego etapu aktywności akademickiej, życzenia dla wszystkich pracowników, studentów, partnerów i przyjaciół Wydziału - satysfakcji w działalności zawodowej i życiu osobistym oraz wytrwałości w realizacji swoich i wydziałowych planów.?

Do studentów pierwszego roku kilka słów wygłosił także przedstawiciel Samorządu WIMiC pan inż. Michał Borst. Następnie ceremonię immatrykulacji studentów I roku poprowadził Pan Prodziekan dr hab. inż. Paweł Pasierb. Prawie 290 studentów ślubowało, iż ?będzie systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać postawę godną studenta i świadomego obywatela swojego kraju?.

10 najlepszym studentom z kierunków: Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa oraz po 5 z kierunków: Ceramika oraz Chemia Budowlana, zostały wręczone przez Pana Prorektora prof. Zbigniewa Kąkola oraz pana Dziekana prof. Jerzego Lisa listy immatrykulacyjne.

Jak podczas każdej inauguracji od 2009 roku zostały wręczone wydziałowe nagrody KERAMOS ? honorowe wyróżnienia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Wydziału oraz odniosły sukcesy naukowe i edukacyjne. W tym roku Keramosa otrzymali: prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej, Stanisław Hybner z firmy Hybner S.A., Dyrektor SGL Hubert Jager, Marek Małecki z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ?Solbet? oraz Zdzisław Stachura z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. ?Wykład o ceramice? wygłosił prof. Roman Pampuch, filar polskiej nauki ceramicznej, zasłużony były dziekan i wieloletni profesor Wydziału.