baner final

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 lipca 2013r. odeszła nasza Koleżanka dr hab. inż. Barbara Małecka, profesor AGH

Wieloletni pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH i oddany nauczyciel akademicki i ceniony specjalista w zakresie analizy termicznej, autorka wielu publikacji naukowych i książek, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej, Przewodnicząca Komitetu Thermal Reactivity of Solids działającego przy International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry, przewodnicząca komitetów organizacyjnych cyklicznych konferencji z zakresu analizy termicznej, promotorka i opiekunka naukowa wielu pokoleń absolwentów Wydziału oraz doktorów.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 lipca o godz. 13:50 na cmentarzu rakowickim.