baner final

Polska Akademia Nauk, na 123 Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 23 maja br. wybrała nowych członków PAN. Na członka-korespondenta PAN został wybrany Prof. Jerzy Lis.
Serdecznie gratulujemy!