baner wydzialu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium "Komercjalizacja wyników badań w AGH" organizowanym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Centrum Transferu Technologii, które odbędzie się w dniu 27 czerwca b.r. o godzinie 13:00 w sali 0.18 w budynku B-8. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu osobiście, zapraszamy do wzięcia udziału w formie zdalnej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asFh71bIGp1FrZcO5o3g3Pt8k4PV5y671K-n3VLi9A4I1%40thread.tacv2/1655290925680?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%220faf8385-3dce-4242-8835-388663f2b490%22%7d

Plakat