baner wydzialu

Miło nam poinformować, że dwie "byłe" Doktorantki utrzymały nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii w 2022r. :

dr inż. Katarzyna Jedlińska za pracę pt. Nowe czujniki elektrochemiczne – projekty, charakterystyka i zastosowanie, promotor prof. dr hab. inż. Bogusław Baś z KCAiB WIMiC;

dr Maria Madej za pracę pt. Nowe materiały funkcjonalne w czujnikach elektrochemicznych przeznaczonych do analiz biochemicznych.

Pani dr M. Madej realizowała pracę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu POWR.03.02.00-00-I004/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod opieką: dr hab. Jolanty Kochana, prof. UJ z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. inż. Bogusława Basia z KCAiB WIMiC.

https://kcha.pan.pl/index.php/pl/konkurs-najlepsze-doktoraty/nagroda-nlab