baner wydzialu

Serdecznie zapraszamy na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 6 maja (piątek) o godz. 9:00 na MS Teams.

Prof. Manuela Reben, WIMiC AGH, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, wygłosi wykład:

„Witamy w epoce szkła - przejrzyści jak szkło KTSiPA”

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Seminarium odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Link do seminarium https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f262f6e20244a85b22c110d4c1860e7%40thread.tacv2/1651473515182?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d