baner final

W dniach 11 i 12 kwietnia WIMiC będzie wizytowany przez Zespół Oceniający Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Celem wizyty będzie ocena kształcenia na kierunku Inżynieria materiałowa.

Po zapoznaniu się z poziomem kształcenia, warunkami studiowania, poziomem wyposażenia, stanem laboratoriów i innymi parametrami Komisja wydaje ?Certyfikat jakości kształcenia? będący dowodem najwyższego poziomu edukacji wyższej w zakresie studiów technicznych. W składzie Zespołu będą eksperci zagraniczni z Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch celem oceny jakości kształcenia na poziomie europejskim.

Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego Wydziału i duże wyzwanie, gdyż jako pierwszy Wydział na AGH i drugi wydział w Polsce mamy szanse otrzymać ?Europejski Certyfikat Jakości Kształcenia?.