baner final

Porozumienie o współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Zespołem Szkół w Ropczycach

14 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się uroczyste podpisanie ?Porozumienia o współpracy" pomiędzy Akademią Górniczo ? Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę, Zespołem Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach reprezentowanych przez Dyrektora Mariusza Pilcha oraz Starostwem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowanym przez Starostę Stanisława Ziemińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu prof. dr hab. Władysław Tabasz, Józef Siwiec-Prezes Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A., Prezes ZM Invest S.A. Leon Marciniec oraz przedstawiciele Uczelni prof. prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia oraz Wydziału IMiC, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis- Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Robert Filipek ? prodziekan ds. Wpółpracy i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Wodzimierz Mozgawa ? prodziekan ds. Ogólnych i Nauki oraz dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. AGH.

Celem porozumienia jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Zajęcia będą obejmowały m.in. spotkania ze studentami działającymi w Kołach Naukowych AGH.

AGH będzie wspomagało nauczanie przedmiotów ścisłych oraz technicznych poprzez: pomoc merytoryczno ? programową, przekazywanie pomocy dydaktycznych i organizację zajęć fakultatywnych także na terenie AGH.

Podpisaniu umowy towarzyszyło zwiedzanie Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. ? długoletniego partnera Wydziału inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W czasie spotkania omówiono prespektywy dalszej współpracy pomiędzy ZM Ropczyce a AGH.