baner final

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 11 czerwca (piątek) o godz. 9:00 na platformie MS Teams.

dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. uczelni, WIMiC AGH, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, wygłosi wykład:

„Materiały budowlane kluczem do zmian w naszym otoczeniu

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium.

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f262f6e20244a85b22c110d4c1860e7%40thread.tacv2/1623024465839?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d