baner final

Po wielu latach został udzielony AGH Patent Europejski. Patent dotyczy sposobu wytwarzania proszków hydroksyapatytów węglanowych bez lub z udziałem jonów modyfikujących, zwłaszcza Co3 i Mg oraz wytworzenie implantów kostnych z tych proszków. Wprowadzane do struktury HAp jony zbliżają skład tego związku do naturalnego apatytu kostnego stanowiącego fazę nieorganiczną kości i zębów.

Materiały implantacyjne oparte na tym zmodyfikowanym hydroksyapatycie wykazują odmienną rozpuszczalność i podatność na resorpcję w stosunku do czystego hydroksyapatytu. Jako preparaty syntetyczne są w pełni bezpieczne w aplikacjach medycznych.

Autorami patentu są pracownicy Wydziału: prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, dr inż. Aneta Zima i mgr inż. Zofia Paszkiewicz. Serdecznie gratulujemy!