baner final

W dniu 28 września 2012 roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie ?Umowy ramowej o współpracy? ze spółką SGL Carbon GmbH i spółką SGL Carbon Polska SA.

Celem umowy jest ustalenie ram dla wspólnego Projektu o nazwie Międzynarodowe Centrum Węglowe AGH-SGL. Planowane działania obejmują modernizację jednej sali wykładowej w AGH, wsparcie dla AGH w zakresie wykładów na temat materiałów węglowych w okresie oraz utworzenie Laboratorium Materiałów Węglowych w okresie od 2012 r. do 2015 r. Głównym beneficjentem umowy ze strony AGH jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Współpraca z SGL Group ? The Carbon Company rozpoczęła się 1,5 roku temu i dotychczas obejmowała m.in. kształcenie studentów dla potrzeb spółki. WIMiC wypromował już 5 magistrantów, których prace były finansowane przez SGL i realizowane na potrzeby przemysłu. Wydział otrzymał także środki finansowe na ufundowanie siedmiu stypendiów z przeznaczeniem na realizacje dalszych prac dyplomowych i dwa stypendia doktorskie, które zostały przyznane wybranym w wyniku konkursu doktorantom. Przedstawiciele SGL prowadzą również wykłady i seminaria na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Grupa SGL jest światowym liderem producentów materiałów opartych na węglu, kompozytów i materiałów z włókien węglowych. Materiały te wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, w sektorze półprzewodników czy akumulatorach litowo-jonowych. Materiały pochodzenia węglowego wykorzystywane są także coraz częściej w energetyce wiatrowej i przemyśle lotniczym.

Grupa SGL ma 47 zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji, jak również sieć serwisów w ponad 100 krajach. W zeszłym roku firma zatrudniała około 6500 pracowników.

SGL Carbon Polska SA jest Spółką wchodzącą w skład SGL Group ? The Carbon Company. Polska Spółka ma swoje zakłady w Raciborzu i Nowym Sączu.

Umowa została podpisana przez dr. Gerda Wingefelda ? Członka Zarządu SGL Carbon GmbH, dr. Huberta Jägera ? Wice Prezesa, Dyrektora T&I, pana Andrzeja Hotlosia ? Prezesa Zarządu SGL Carbon Polska SA, dr. Romana Nowaka ? Prokurenta Spółki, oraz prof. Zbigniewa Kąkola ? Prorektora ds. Nauki i prof. Jerzego Lisa ? Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

 

Koordynatorzy umowy:

- ze strony SGL Carbon GmbH: Dr Oswin Öttinger

- ze strony SGL Carbon Polska SA: mgr inż. Janusz Tomala

- ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz i dr hab. inż. Robert Filipek

 

Agnieszka Wójcik

Centrum Transferu Technologii