baner final

W dniu 18 kwietnia 2012 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na kadencję 2012-2016. Od 1 września 2012 r. nowym Dziekanem będzie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis.

W dniu 26 kwietnia Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało następujących prodziekanów:

dr hab. inż. Robert Filipek - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa - Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr hab. inż. Paweł Pasierb - Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich